Aktualności

 • Ogłoszenie

  W Polsce w dyskusjach na temat niedostatku oraz zamożności wciąż przewija się motyw indywidualnych zasług lub winy za porażkę. „Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz” głosi ludowe przysłowie. Jednak kiedy zerkniemy w dane okaże się, że zazwyczaj przeceniamy wpływ indywidualnych starań w osiąganiu sukcesu oraz na wyrost oskarżamy osoby, którym się nie udało. Indywidualny sukces to bardzo często przypadek, a niedostatek to kwestia źle urządzonego systemu.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  5 lutego 2016 roku stanowisko szefa Państwowej Inspekcji Pracy objął Roman Giedrojć. Ten fakt splata się ze zmianami, jakie już wprowadzono lub niebawem mają być wprowadzone w tej instytucji. Najbardziej kontrowersyjną z nich jest koncepcja zamiany umów cywilnoprawnych na umowę o pracę wymuszana na pracodawcy decyzją inspektora pracy. Jakie to przyniesie konsekwencje i czego jeszcze możemy się spodziewać w PIP?

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy podjęła interwencję w istotnej sprawie dotyczącej wyłączenia organizacji pozarządowych z możliwości organizacji u siebie płatnych staży.

  (więcej >)
 • Tylko dla członków PIRP
  Uczestnicy warsztatu. Z lewej współprowadzący seminarium - Wojciech Piętka z Fundacji Aktywizacja. Fot. Fundacja Aktywizacja

  23 listopada 2015 roku w Warsztacie Warszawskim można było się dowiedzieć o dotychczasowych doświadczeniach z PAiI oraz o tym, jak najlepiej radzić sobie z realizacją tego programu. Swoim bogatym doświadczeniem dzieliła się Fundacja Aktywizacja, organizator pierwszego seminarium tematycznego dla członków Sieci PIRP pt. „Porozmawiajmy o Programie Aktywizacja i Integracja”.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  Stowarzyszenie SPOZA powstało jako wyraz sprzeciwu wobec likwidacji Oddziału Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży. Dzisiaj pomaga setkom osób rocznie i promuje innowacyjne rozwiązania terapeutyczne, aktywizacyjne i integracyjne. Organizacja jest członkiem Rady Sieci PIRP.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  Radomskie Centrum Przedsiębiorczości – członek Sieci PIRP – to duża organizacja pozarządowa, która na swoim kocie ma nie tylko współtworzenie międzynarodowych projektów, ale również innowacyjne narzędzia, którymi interesują się naukowcy z uniwersytetu w Bilbao. Jakie są najważniejsze projekty realizowane przez Centrum? Jakie są metody działania organizacji?

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  Małe kontraktowanie traktowane jest dziś chyba bardziej jako poligon doświadczalny niż realne narzędzie aktywizacji bezrobotnych. Słabszy niż w dużym kontraktowaniu system wynagradzania agencji zatrudniania, dość rygorystyczny system rozliczania czy niejasne wytyczne MPiPS nie zachęcają do masowego wprowadzania małego kontraktowania w powiatach. Kilka starostw zdecydowało się spróbować, reszta przygląda się i czeka na wyniki pionierów.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  Na polu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych wyraźnie widać, jak wiele potrafią zdziałać organizacje pozarządowe i jak bardzo pozarządowe instytucje rynku pracy (PIRP) potrzebne są publicznym służbom zatrudnienia do współpracy. Sama tylko Fundacja Aktywizacja – partner FISE w Sieci PIRP – w 2014 roku doprowadziła do zatrudnienia 928 osób.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  9 kwietnia 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Aktywizacja i Fundacja Imago podpisały porozumienie w sprawie powołania Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP). Dlaczego powstała sieć, jakie są jej cele, czym będzie się zajmować i kto może do niej przystąpić – o tym można dowiedzieć się z poniższego materiału. Zapraszamy do Sieci!

  (więcej >)
 • Tylko dla członków PIRP
  Spotkanie prowadziła Magda Klaus, prezeska FISE (fot. Agata Gawska)

  Czym zajmowali się członkowie Rady Sieci w czasie spotkania 8 lipca 2015 roku w Częstochowie? Spotkanie przebiegało według następującego scenariusza: na początku podsumowane zostały dotychczasowe działania związane z Siecią PIRP. Następnie Członkowie pracowali nad dokumentem Regulaminu Sieci – a następnie nad regulaminem pracy Rady Sieci. Następnie dyskutowano organizację kolejnych spotkań sieciujących, kwestię składek członkowskich oraz – last but not least – siedem sfer aktywności Sieci oddano pod opiekę poszczególnym członkom Rady.

  (więcej >)

Strony