siecpirp.rynekpracy.org

NAJNOWSZY MATERIAŁ

 • Ogłoszenie

  „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie – trudno znaleźć nadzieję na zmianę tego stanu.

  (więcej >)

WARTO PRZECZYTAĆ

 • 9 kwietnia 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Aktywizacja i Fundacja Imago podpisały porozumienie w sprawie powołania Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP). Dlaczego powstała sieć, jakie są jej cele, czym będzie się zajmować i kto może do niej przystąpić – o tym można dowiedzieć się z poniższego materiału. Zapraszamy do Sieci!

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w porozumieniu z Radą Sieci PIRP serdecznie zaprasza do udziału w II spotkaniu sieciującym dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Sieci PIRP oraz innych organizacji działających w obszarze rynku pracy. Spotkanie będzie mieć miejsce w dniach 28–29 marca 2017 r. w Warszawie.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  Organizacje pozarządowe w działaniach rzeczniczych. Fundusze Strukturalne i rynek pracy” to pierwsza publikacja przygotowana w ramach projektu „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy” dzięki wsparciu z VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Pomoc Techniczna.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie
  Otwarcie Spotkania Sieciującego

  W dniach 24–25 października w Warszawie odbyło się drugie Spotkanie Sieciujące – czyli spotkanie organizacji członkowskich Sicie PIRP i tych, które przystąpieniem do Sieci są zainteresowane. Intensywny plan spotkania udało się zrealizować, ale – co najważniejsze – udało się nam lepiej poznać!

  (więcej >)
 • Ogłoszenie
  Fot. Aquilatin, źr. pixabay.com, lic. CC0

  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w porozumieniu z Radą Sieci PIRP serdecznie zapraszają do udziału w II spotkaniu sieciującym przeznaczonym dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Sieci PIRP oraz innych organizacji działających w obszarze rynku pracy, które będzie mieć miejsce w dniach 24-25 października 2016 r. w Warszawie.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  Badania firmy Randstad pokazują, że polscy pracownicy wcale nie palą się do wyjazdu za granicą za pracą. Większość nie sygnalizuje takiego zamiaru, podczas gdy zamiar emigracji za dobrą pracą zgłasza np. 2/3 Hiszpanów. Jednak duża część emigrantów to ci, którzy stracili pracę w kraju lub pracowali w takiej formule, że w analizach holenderskiej agencji zatrudnienia nie zostaliby ujęci.

  (więcej >)
 • Tylko dla członków PIRP

  19 kwietnia 2016 roku zgodnie z harmonogramem odbyło się posiedzenie Rady Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Dyskutowano o poszczególnych obszarach działalności sieci, pozyskiwaniu środków potrzebnych dla części działań Sieci oraz o kwestii składek członkowskich. Protokół posiedzenia jest dostępny dla Członków Sieci po zalogowaniu.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  Ministerstwo Rozwoju odpowiedziało na pismo Przewodniczącej Sieci PIRP z dnia 28 stycznia dotyczące prośby o zmianę zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020 dotyczących organizacji staży w organizacjach pozarządowych. Zajęło mu to 41 dni, więc tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z treścią listu z MR – można go pobrać tutaj.

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  W ostatnim dwudziestoleciu Polska uzyskała najwyższy wzrost wydajności pracy wśród krajów OECD. Za tym wzrostem podążały podwyżki płac – choć trwa spór, czy rosły one wolniej, czy szybciej niż wydajność pracy. Jak liczy się ten wskaźnik? Co i kto wpływa na jego wysokość?

  (więcej >)
 • Ogłoszenie

  W Polsce w dyskusjach na temat niedostatku oraz zamożności wciąż przewija się motyw indywidualnych zasług lub winy za porażkę. „Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz” głosi ludowe przysłowie. Jednak kiedy zerkniemy w dane okaże się, że zazwyczaj przeceniamy wpływ indywidualnych starań w osiąganiu sukcesu oraz na wyrost oskarżamy osoby, którym się nie udało. Indywidualny sukces to bardzo często przypadek, a niedostatek to kwestia źle urządzonego systemu.

  (więcej >)